مهمترین اطلاعات برای علاقمندان به یادگیری زبان آلمانی

مرکز آموزشی و یادگیری در یک نگاه

مهمترین اطلاعات برای علاقمندان به یادگیری زبان آلمانی

شما شَهروندانی هستید که از کشورهایی خارج از کشورهای  اِتِحادیۀ اُروپا، بطور مثال: اَفغانستان، اِتیوپی (حَبَشه)، مِصر،  آفریقا، سوریه، قَزاقِستان، عَراق یا ایران به آلمان مهاجرت کرده اید و در کلاسهای مُختلف برایِ یادگیریِ زبان آلمانی ثبتنام و شرکت میکنید که خود را بر ای زندگی و همزیستی،  کار ی و فنی، و “ آلمانی بعنوان زبان خارجی“  آماده سازید.

و همینطور:

ـــــــــــ شما خواهان داشتن یک برنامۀ درسی برای یادگیری بهتر و سریعتر هستید           

           ــــــــــــ شما احتیاج به کمک وحمایت در آموزش زبان آلمانی (خواندن، فهمیدن، نوشتن و صحبت کردن) دارید.

          ــــــــــــ همچنین شما میخواهید در یک فضای درسیِ خوشایند و مُرَفَّه و درضمن خصوصی و اِنفرادی در آرامش مطلق

              به یادگیری اِدامه دهید.

بدین ترتیب مرکز آموزشی و یادگیری ما انتخاب صحیحی برای شما می باشد.

ما حمایت و پشتیبانی از شما را  بطور انفرادی وخصوصی در اختیار می گذاریم. مرکز آموزشی و یادگیری با داشتن صلاحیتِ تعلیم و تربیت اجتماعی، وسیلۀ آموزشی مُدِرن ، همفکری، درک و همدردی و علاقۀ بینهایت به شما کمک خواهد کرد.

مواردی که ما در اختیار شما میگذاریم عبارتند از:

          ــــــــ جلسه اوّل مشاوره و راهنمایی بطور انفرادی و خصوصی

          ــــــــ آموزش و یادگیری بطور خصوصی با یک نفر همراه      

          ــــــــ آموزش و یادگیری در گروه های کوچک

          ــــــــ „کافه تریا“ جهت گردهمایی برای تمرین صحبت کردن به زبان  آلمانی با دیگران

          ــــــــ یاد گیری زبان آلمانی در „تان دِم“ در موقع گردهمایی آموزشی ما با کمک و حمایت اشخاصی که

            در زبان تسلت وصلاحیت دارند.

           ــــــــ کمک و حمایت کردن در رابطه با آماده شدن برای امتحانات

A1, B1, B2, C1

ما را به طریق زیر پیدا می کنید:

Das Lernzentrum befindet sich in Kaiserslautern im Weiterbildungszentrum (WBZ), Kanalstr. 3, im Gebäude der Volkshochschule Kaiserslautern.

مرکز آموزشی و یادگیری (و ب زد)

مکان آموزشی ویادگیری محیطی است دلپذیر و جذاب با امکانات مُدرن تکنیکیِ

ــ 12 جای یادگیری با وسایل کامل و سیار

ــ  6  میز کامپیوتر هر کدام  دارای لپ توپ، پرینتر \  اِسکِنر، اینترنت

ــ  میز تحریر سیار و صندلی، دیوارهای قابل حرکت و جا به جا شدن

ــ  یک کتابخانه با کتابهای درسی